Zapora "ghostwriting" - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

(ISSN 0137-530X, e-ISSN 2450-792X, INDEX COPERNICUS ICV 2016: 56.89)

 Zapora "ghostwriting"

Redakcja „Studiów i Materiałów do Dziejów Żup Solnych w Polsce” dbając o wysoki poziom merytoryczny oraz zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”.

„Ghostwriting” polega na niewskazaniu nazwiska osoby, która istotnie przyczyniła się do powstania opracowania, była rzeczywistym autorem lub współautorem artykułu. „Ghostwriting” odnosi się również do nieujawnienia roli osoby wnoszącej wkład w powstanie pracy poprzez zamieszczenie podziękowania w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) polega na wskazaniu nazwiska konkretnej osoby jako autora lub współautora artykułu, pomimo, że jego wkład w publikację był minimalny albo w ogóle nie zaistniał.
W celu uniknięcia nieprawidłowości oraz nieuczciwości naukowej redakcja „Studiów i Materiałów do Dziejów Żup Solnych w Polsce” uprzejmie prosi wszystkich Autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji. Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.


Redakcja „Studiów i Materiałów do Dziejów Żup Solnych w Polsce” informuje, że Autorzy składający teksty do druku proszeni są o złożenie oświadczenia o zachowaniu zasad rzetelności naukowej przy powstaniu tekstu – zasady określone do zagadnienia ghostwriting na stronie polska Bibliografia Naukowa https://pbn.nauka.gov.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego