Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

(ISSN 0137-530X, e-ISSN 2450-792X, INDEX COPERNICUS ICV 2022: 51,19)

Charakterystyka Periodyku

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” - czasopismo naukowe wydawane przez Muzeum Żup Krakowskich WieliczkaUkazujące się od 1965 r. czasopismo naukowe zatytułowane "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce" jest jedynym w kraju, a zarazem jednym z kilku w świecie, periodykiem poświęconym wyłącznie problematyce dziejów solnictwa  oraz tematyce kultury materialnej górnictwa. Od początku "Studia i Materiały..." służą prezentacji naukowych dokonań pracowników merytorycznych Muzeum - choć nie tylko,  redakcja chętnie udostępnia łamy wydawnictwa wybitnym znawcom z różnych dziedzin problematyki solnej - także z innych instytucji naukowo-badawczych.
Dotychczas  ukazało się  XXXVII tomów, które zawierają opracowania syntetyczne oraz źródłowe związane z szeroko rozumianymi  dziejami solnictwa na ziemiach polskich w tym również rozprawy doktorskie i habilitacyjne z zakresu geologii, archeologii oraz historii warzelnictwa solnego. Wyczerpujące wykorzystanie materiałów źródłowych pozwoliło zespołowi autorskiemu na kompleksowe przedstawienie wszystkich ważniejszych aspektów warzelnictwa i górnictwa solnego Wieliczki i Bochni. Publikowane artykuły mają charakter ponadregionalny i wielokierunkowy, osiągnięty dzięki długoletniej współpracy z placówkami o podobnym profilu zarówno w kraju jak i za granicą.

Czasopismo naukowe „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” jest indeksowane w bazach: ICI Journals Master List za rok 2017, Index Copernicus, POL-index, PBN, CEJSH.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego