Redakcja i Rada Naukowa - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

 
(ISSN 0137-530X, e-ISSN 2450-792X, INDEX COPERNICUS ICV 2020: 56,88)

Skład Rady Naukowej:

 
 • Prof. dr  hab. inż. Bronisław Barchański (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Dr Zbigniew Beiersdorf (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Piotr Franaszek  (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Garlicki (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Prof. dr hab. Jacek Purchla ( Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności,  Polski Komitet ds. UNESCO,  Comité international d’histoire de l’art (CIHA), International Scientific Committee on the Theory and Philosophy of Conservation and Restoration of Cultural Property (Komitet Teorii ICOMOS),  European Heritage Label,  Komitet Doradczy Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh,  Österreichisches Ost- und Südeuropa Institut w Wiedniu, Polski Komitet ds. UNESCO,  Katedra Dziedzictwa Europejskiego)
 • Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Institut für Ur- und Frühgeschichte Univ. Erlangen-Nürnberg, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Universität Tübingen, Uniwersyt w Kolonii)
 • Prof. dr hab. Andrzej J. Wójcik (Instytut Historii Nauki PAN, International Commission on the History of Geological Sciences of IUGS – INHIGEO, International Council of Museum – ICOM, International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage – TICCIH)

Komitet Redakcyjny:

 
 • Dr Zbigniew Beiersdorf (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Garlicki (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Dr Barbara Konwerska (Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka)


Skład Redakcji:

Redaktor Naczelny: Jan Godłowski
 
 
Sekretarz Redakcji: Elżbieta Bednarowska
 
Redakcja:  Lillianna Jagielska
 
Redaktor Językowy: Grażyna Zagórny

© Copyright by Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Wersja drukowana czasopisma jest jego wersją pierwotną
ISSN 0137-530 X
e-ISSN 2450-792X
Nr Rej.Pr. 2967

 
Adres redakcji:
 
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 
32-020 Wieliczka
 
ul. Zamkowa 8
 
 
Nakład 400 egz.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego