Recenzenci - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

(ISSN 0137-530X, e-ISSN 2450-792X, INDEX COPERNICUS ICV 2022: 51,19)

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”/ „Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom XXXVI /volume XXXVI

 • dr Aleksandra Arkusz
 • dr hab. inż. Krzysztof Bukowski
 • dr Marcin Czarnowicz
 • dr Andrzej Laskowski
 • dr hab. Andrzej Marzec
 • Michał Dziewulski
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski
 • dr Bernadeta Stano
 • dr hab. Andrzej Synowiec
 • dr hab. Wiktor Szymborski

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”/ „Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom XXXV /volume XXXV
 • dr Aleksandra Arkusz
 • dr hab. inż. Krzysztof Bukowski
 • Dorota Gabryś
 • dr hab. Andrzej Marzec
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski
 • dr Anna Ryguła
 • dr Damian Stefański
 • dr hab. Andrzej Synowiec
 • Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
 • dr hab. Wiktor Szymborski„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”/ „Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom XXXIV /volume XXXIV
 • Dr Alicja Soćko-Mucha
 • Dr Maria Wąchała-Skindzier                                                          
 • Prof. Krzysztof Bukowski
 • Prof. Maciej Pawlikowski                                                     
 • Dr hab. Piotr Włodarczak
 • Prof. zw. dr hab. Paweł Valde-Nowak
 • Dr Aleksandra Arkusz
 • Dr hab. Andrzej Synowiec

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom/volume XXXIII

· Prof. dr hab. Wojciech Blajer, Uniwersytet Jagielloński
· Marcin Czarnowicz, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Uniwersytet Jagielloński
· Dr hab. Marek Nowak, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Uniwersytet Jagielloński

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom/volume XXXII
Recenzenci artykułów naukowych:

· Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
· Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
· Dr hab. Marek Nowak, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
· Dr hab. Andrzej Synowiec, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Uniwersytet Jagielloński

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” – tom XXXI
Recenzenci artykułów naukowych:

· Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
· Dr Magdalenia Białonowska, Ośrodek Badań Historycznych Zamek Królewski w Warszawie
· Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
· Dr hab. Grzegorz Czapowski, Państwowy Instytut Geologiczny
· Dr inż. Zenon Duda, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
· Dr Marzena Lemanowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
· Prof. dr hab. Eligiusz Małolepszy, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
· Prof. dr hab. Jerzy Z. Pająk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
· Dr Renata Pater, Uniwersytet Jagielloński
· Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
· Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
· Dr Adam Świątek, Uniwersytet Jagielloński

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” – tom XXX

Recenzenci artykułów naukowych:

 • Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Z. Pająk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Andrzej Synowiec, Uniwersytet Jagielloński

 

 
 
 


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego