Recenzenci - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

(ISSN 0137-530X, e-ISSN 2450-792X, INDEX COPERNICUS ICV 2016: 56.89)

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. Studies and Materials for the history of the saltworks in Poland” – tom/volume XXXII
 
Recenzenci artykułów naukowych:

·  Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
·  Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza  
·  Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
·  Dr hab. Marek Nowak, Uniwersytet Jagielloński
·  Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
·  Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
·  Dr hab. Andrzej Synowiec, Uniwersytet Jagielloński
·  Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Uniwersytet Jagielloński

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” – tom XXXI
 
Recenzenci artykułów naukowych:

·  Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
·  Dr Magdalenia Białonowska, Ośrodek Badań Historycznych Zamek Królewski w  Warszawie
·  Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
·  Dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
·  Dr hab. Grzegorz Czapowski, Państwowy Instytut Geologiczny
·  Dr inż. Zenon Duda, Akademia Górniczo-Hutnicza
·  Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
·  Dr Marzena Lemanowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
·  Prof. dr hab. Eligiusz Małolepszy, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
·  Prof. dr hab. Jerzy Z. Pająk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
·  Dr Renata Pater, Uniwersytet Jagielloński
·  Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
·  Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
·  Dr Adam Świątek, Uniwersytet Jagielloński

„Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce” – tom XXX

Recenzenci artykułów naukowych:

  • Dr Aleksandra Arkusz, Uniwersytet Jagielloński
  • Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Dr Barbara Ciciora-Czwórnóg, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński
  • Dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prof. dr hab. Jerzy Z. Pająk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Prof. dr hab. Jacek Pielas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Dr Andrzej Synowiec, Uniwersytet Jagielloński


 
 


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego