Zasady etyki publikacyjnej - - Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Szukaj na stronie
Przejdź do treści

Menu główne:

Zasady etyki publikacyjnej

Każdy tekst zgłoszony do Działu Wydawnictw Muzeum Żup Krakowskich jest weryfikowany pod kątem rzetelności i wartości naukowej oraz poddany zasadom etyki publikacyjnej zgodnym z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics, https://publicationethics.org/) w zakresie:
·         zasad recenzowania
Zachowanie powyższych działań ma na celu zapobieżenie nieprawidłowościom. W pozostałym zakresie Redakcja przestrzega standardów COPE. (tutaj)
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego